background background background background

O terapevtki

Sem psihologinja. V letih od 2003 do 2006 sem se usposabljala iz družinske sistemske psihoterapije pri Petru Nemetschku iz Verein für Familien Therapie. Od leta 2010 se izobražujem za psihodramsko psihoterapevtko v Birmingham Institute for Psychodrama v Veliki Britaniji pri učiteljih Susie Taylor in Clarku Baimu. Sem dejavna članica British Psychodrama Association.

Imam desetletne izkušnje vodenja majhnih in velikih skupin, med drugim skupnosti otrok in družinskih članov ter strokovnih sodelavcev v okviru programov miljejske terapije (večtedenskih terapevtskih taborov, družinskih vikendov).

 

Oktobra 2009 sem soustanovila Perot – Društvo za sobivanje človeškega, v katerem vodim in razvijam programe za podporo čustvenemu in socialnemu razvoju – otrokom s čustveno-vedenjskimi težavami in družinam. Društvo je hkrati tudi prostor praktičnega usposabljanja in teoretskega izobraževanja za izvajalce tovrstnih načinov pomoči.

Od leta 2011 vodim izkustveno-izobraževalne delavnice za svetovalne in pedagoške delavce.

Od leta 1997 do 2014 sem vzporedno delala kot prevajalka (televizijskih in strokovnih besedil). Sem članica nadzornega sveta Društva slovenskih televizijskih in filmskih prevajalcev.

Med letoma 2004 in 2007 sem bila asistentka na Fakulteti za socialno delo pri predmetu Osebna pomoč s svetovalnim delom.

Diplomirala sem iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2003 z nalogo Odnos med učiteljicami in učenci v luči teorije navezanosti.

V nekdanjem Društvu Odmev sem od gimnazijskih let sodelovala kot soizvajalka (1994–1998 ter 2003) in po končanem študiju kot sovodja (2004–2007) edinstvenih in pionirskih terapevtskih programov pomoči otrokom, mladostnikom in odraslim z duševnimi težavami.